Borstoedeem

50% van de borstkankerpatiënten ondervind borstoedeem

Zoals eerder aangegeven komt borstoedeem na een borstsparende operatie bij 50% van de borstkankerpatiënten voor 6 maanden na de radiotherapie.
Enkele voorspellende factoren: jongere leeftijd, het NIET bestralen van lymfeknopen en een korter tijdsinterval tussen de chirurgie en de bestraling.

Onderzoek: Hanne Verbelen, Arm, shoulder and breast morbidity after breast cancer treatment